CAPSTAN MANAGEMENT BV - Boodschap


BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Als ondernemer is het belangrijk dat u de juiste externe ondersteuning vindt zodat u uw kostbare tijd en expertise aan de onderneming kunt wijden.

De belastingdienst en de Kamer van Koophandel verplichten elke BV een financiële administratie bij te houden en belastingaangifte te doen. Daarnaast is het financieel kunnen rapporteren aan aandeelhouders, banken, investeerders, management en andere geïnteresseerden vaak van groot belang.

Wij assisteren u graag met deze vaak tijdrovende en ingewikkelde verplichtingen.

Administratie

o Periodieke verwerking van uw administratie.
o Periodieke rapportages verzorgen conform interne en wettelijke richtlijnen.
o Jaarlijkse financiële verslaglegging conform wettelijke richtlijnen.
o Consolidatie
o Rapportages aan overheidsinstanties: CBS, belastingdienst, UWV.
o Begeleiden van accountantscontrole.

Belasting

o Aangiftes: omzetbelasting; loonheffing; vennootschapsbelasting.
o Begeleiding belastingcontroles
o Advisering op diverse fiscale gebieden

Salarisadministratie

o Maandelijkse salarisstroken
o Journaalposten, eventueel per afdeling of kostenplaats.
o Maandelijkse aangifte Loonheffing.
o Jaaropgave medewerkers, belastingdienst, pensioenfondsen.


Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint